รายชื่อทีมระดับเพชร 20 ทีม

ทีมชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ทีมดนตรี Arawan

ทีมผักกาดจอ

ทีมพหุสังคม (Plural Society)

ทีมมดงาน

ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา

ทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ

ทีมลูกวาสุกรี ชิโนรสวิทยาลัย

ทีมสักทองเสียงทิพย์

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ

ทีม NWM Road Safety

ทีม R ตานี Digital marketing

ทีม RNK พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ดอน

ทีม SAGU SRM

ทีม Scarecrows And Birds Of The Future

ทีม SP ขออาสาแก้ปัญหาให้เกษตรกร

ทีม The Bears Diary

ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง

ทีม Y.P.เด็กอวดดี

ทีม Young Science WESR

รายชื่อทีมระดับพลอย 30 ทีม

ทีม Iris

ทีม disTRASH

ทีมศรศิลป์นาฏมวยไทย

ทีม HT. DEVELOP

ทีม SNINN Suratthani Next Normal อาสาสมัครสุราษฎร์ธานี เน็กซ์ นอร์มัล

ทีม The Holistic

ทีมหนอง(สู่)นา

ทีม Teach for เวียงเชียงรุ้ง

ทีมแควน้อยรักษ์ถิ่น

ทีมงามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น

ทีม Minimal Laboratory

ทีม Green Power Gangster – บอร์ดเกมสร้างสุข

ทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทีมฮักนครไทย

ทีม We R New Gen

ทีม All for you

ทีม Three Charlotte

ทีมนาฏ-ยุวศิลป์

ทีมคึจัง – KUE JUNG

ทีมรักษ์สยาม

ทีม FUKU

ทีมเด็กวิถีใหม่อวด(ทำ)ดี

ทีมม่อนน้อย

ทีม Be in unity

ทีม WFH

ทีม Sunchild

ทีมต้นกล้าอินทนิล

ทีม ด.ส.ขอเก็บผักตบ

ทีม Give by heart ยังไงก็น่ารัก

ทีม LAON Organic