ทีม ดนตรีArawan

โครงการ ดนตรีปันสุข:รักน้องจึงร้องหั้ย

สถานการณ์ Covid 19 ส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม วิถีชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เกิดภาวะความเครียดสะสม ส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจ จึงอยากใช้ดนตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความสุข ให้กับคนในสังคม โดยขอความร่วมมือกับนักดนตรี และผู้มีความสามารถด้านวัฒนธรรมไทย มาจัดการแสดงแบบออนไลน์ และเปิดรับบริจาคแก่นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมดนตรี Arawan-โครงการดนตรีปันสุข-รักน้องจึงร้องหั้ย
แบบรายงานผลดำเนินงานโครงการดนตรีปันสุข-ทีม-Arawan-ตรัง - โครงการ ดนตรีปันสุข _ รักน้องจึงร้องห

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ดร.อรทัย เกิดภิบาล
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง (0935831773)

น้อง ๆ
นายพีรณัฐ หนูเมือง (0936835159)
นางสาวณัฏฐณิชา นานอน (0814092901)
นางสาวธนัชพร หนูทอง (0648716015)