ทีม NWM  Road  Safety

โครงการ เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์และผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม NWM Road Safety
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม NWM Road Safety

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี (0879891956)

น้อง ๆ
นายภาณุวัฒน์ คำเงิน (0879891956)
นายวุฒิธนา สิงเหิน (0998807010)
นายธนพัฒน์  ส่งเสริ (0863175788)