ทีม Scarecrows And Birds Of The Future

โครงการ หุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์

เริ่มต้นเราจะสังเกตเห็นว่าหุ่นไล่กาสมัยอดีตจะเป็นเพียงหุ่นที่ทำมาจากฟางแล้วแต่งตัวให้เสมือนคน แล้วนำไปปักไว้ที่ทุ่งนาเพื่อไล่นกกาหรือนกชนิดอื่นๆที่มากินเมล็ดข้าวของชาวนา แต่เมื่อเวลานานเข้านกจะเกิดความเคยชินจนเลิกกลัวหุ่นไล่กาไปในที่สุด อีกทั้งชาวนาไม่มีเวลาที่จะมาไล่นกได้ตลอด จึงอยากสร้างหุ่นไล่กาสารถพัดประโยชน์ สามารถปล่อยคลื่นเสียงไล่นกและหนูที่มากินเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือผลผลิตที่ได้ อีกความสามารถหนึ่งคือการพ่นสารเคมีหรือปุ๋ยต่างๆลงในนาข้าว ทั้งนี้จุดมุ่งหมายคือการรณงค์ลดใช้สารเคมีในการเกษตร

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Scarecrows-And-Birds-Of-The-Future
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Scarecrows and Birds of The Future

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสุกัญญา  เมฆฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ (0890013349)

น้อง ๆ
นางสาวอภินทร์พร ศรีโมรา (0614370927)
นายภูริณัฐ สบายยิ่ง (0896514165)