ภาพกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย

ภาพกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ภาพพิธีปิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2565