ทีม ศรศิลป์นาฏมวยไทย

โครงการ โครงการส่งเสริมวิถีท่องเที่ยวสไตล์มวยไทย

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมศรศิลป์นาฏมวยไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมศรศิลป์นาฏมวยไทย

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
สุรเชษฐ์ กาญจนสินธ์ (0953593139)

น้อง ๆ
นายสมยศ สิงทอง (0806522296)
นายจักรพงศ์ ด่านปาน (0954603576)
นายสถาพร จิตรดี (0637393633)