ทีม นาฏ-ยุวศิลป์

โครงการ การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบําฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายลดน้อยลง การนั่งอยู่กับที่เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังอาจมีปัญหาการเจ็บปวดบริเวณข้อเข่าร่วมด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต ประจำวันลดน้อยลง จึงอยากสร้างชุดการแสดงระบำฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย ได้ใช้สำหรับการออกกำลังกาย โดยทำการคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนจำนวน 16 ท่า นำมาพัฒนาดัดแปลงให้เหมาะสมต่อผู้สูงวัย จากนั้นจึงทำการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการออกกำลังกาย หรือการแสดงในเทศกาลต่าง ๆ

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมนาฏ ยุวศิลป์
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวดทำดี-ทีมนาฏ-ยุวศิลป์

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
จรรย์สมร  ผลบุญ (0863273156)

น้อง ๆ
นาย พิรเดช วิเชียรรัตน์ (0954081746)
นางสาว วิไลลักษณ์ สุขสวัสดิ์            
นาย ธีรนันท์ ถิ่นจะนะ