ทีม งามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น

โครงการ งามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น

ในชุมชนของตำบลประชาสุขสันต์มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจสำหรับการเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรม แต่ในปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นหลังหรือแม้แต่เยาวชนที่สืบเชื้อสายไทยทรงดำเองกลับไม่ตระหนักหรือไม่เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงอยากศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำไว้ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสืบต่อไปในอนาคต โดยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ กิจกรรมการฝึกทำอาหารชาวไทยทรงดำ

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมงามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมงามวิถีไทยทรงดำประจำถิ่น

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ครรชิต  กอเฮง
ครูชำนาญการ (0633355181, 0810185114)

น้อง ๆ
นางสาวพัชรภรณ์  ทองครุฑ (0992356093)
นางสาวสุภัสสรา จันทะนาข่า
นางสาวเกศินี  มีแก้ว (0984729946)