ทีม Minimal Laboratory

โครงการ Temporary Immersion Bioreactors from Plastic Waste Bottle

Temporary Immersion bioreactors (TIBs) เป็นระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตพืชได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง แต่ทว่าด้วยความซับซ้อนและการรักษาสภาพปลอดเชื้อ ทำให้มีต้นทุนสูงจึงไม่เป็นที่เข้าถึงของประชาชน จึงคิดวิธีแก้ไขปัญหาโดยการลดต้นทุน Bioreactors ซึ่งทำมาจากขวดน้ำเหลือใช้ และรักษาสภาพปลอดเชื้อด้วยการฆ่าเชื้ออย่างง่าย ทำให้มีต้นทุนต่ำ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและยังช่วยลดปริมาณขยะจากขวดน้ำพลาสติกอีกด้วย

แบบเสนอโครงการ ทีม Minimal Laboratory
รายงานการดำเนินการ -ทีม Minimal Laboratory
minimal laboratory - Panuwat Supangam301

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายเทวินทร์ ศรียาบ
นักวิชาการเกษตร (0954817558)

น้อง ๆ
นายภานุวัฒน์ สุภางาม (0838138493)
นายพีรวิชญ์ สุภาเฟย (0654742806)
นายตรีศร ธะนะหมอก (0987752654)