ทีม Suratthani Next Normal กลุ่มอาสาสมัครเด็กและเยาวชนพัฒนาสังคม – สุราษฎร์ธานี เน็กซ์ นอร์มัล

โครงการ จากใจผ้ามัดย้อม ย้อมใจพี่

โรงเรียนวัดประสิทธาราม เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและอาจถูกสั่งปิดตัวลง จึงมีการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน แต่เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้รายได้ลดลง จึงอยากจัดตั้งกลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยให้โรงเรียนกลับมามีรายได้คงเดิม โดยทีมจะทำการซื้อสินค้าจากโรงเรียน และให้น้องนักเรียนเขียนการ์ดแก่ผู้ได้รับสินค้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของโรงเรียนต่อไป

SNINN Suratthani Next Normal อาสาสมัคร สุราษฎร์ธานี เน็กซ์ นอร์มัล
แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี - ทีม SNINN Suratthani Next Normal อาสาสมัคร สุราษฎร์ธานี เน็กซ์

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
มาลี ปานแก้ว
ผู้ปกครอง (0640823740)

น้อง ๆ
นาย ธนกฤต ศรีสุวรรณ (0910271586)
นาย ยุติวิชญ์ กองชาวนา (0950242132)
นางสาว ภาวิดา กาลเศรนี (0952533004)