ทีม The Holistic

โครงการ จิตอาสาเพื่อคนชรา (ผู้สูงอายุ) และผู้ป่วยติดเตียง

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมThe Holistic
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมThe Holistic

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
พิชญา  มณีศร (0846117839)

น้อง ๆ
นางสาวนริศรา โปธา (0954081746)
นางสาวชนิภรณ์ กุมูลธิ (0942090950)
นางสาวกันยารัตน์ พงษ์ต๋า (0655015518)