ผลงานระดับเพชร จาก Season 1 จำนวน 17 ทีม

The Next Gen คนเบื้องหลัง

ทีม sagu srm

ทีม LPRU สืบสานปณิธาณงานของพ่อ

ทีม The Bears Diary

ทีม YP เด็กอวดดี

ทีมพหุสังคม

ทีมราชประชานุเคราะห์ 30

ทีมสักทองเสียงทิพย์

ทีมดนตรี Arawan

ทีมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย

ทีมมดงาน

ทีม RNK พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ดอน

ทีม SP ขออาสาแก้ปัญหาเกษตรกร

ทีม Young Science WESR

ทีมผักกาดจอ

ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา

ทีม NWM ROAD