ทีม Give by heart ยังไงก็น่ารัก

โครงการ ตู้อบHybrid (แสงอาทิตย์&ชีวมวล)

คนในชุมชนมีรายได้หลักจากการทำประมง ปัญหาที่พบเจออู่บ่อยครั้งคือจำนวนของผลผลิตที่มีมากเกินไป ไม่สามารถขายออกได้หมด และการจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงอยากสร้างตู้อบพลังงาน Hybrid เพื่อพัฒนาผลผลิตของคนในชุมชนด้วยการนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปให้สามารถเก็บได้นาน และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนั้นๆ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือสร้างตู้อบพลังงาน Hybrid ทดลองใช้ภายในกิจการของครอบครัว จากนั้นจึงขยายผลไปยังคนในชุมชนต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Give by heart ยังไงก็น่ารัก
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Give by heart ยังไงก็น่ารัก

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ยุทธ​นา  ศรีวิโรจน์​
ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการ (0862951966​)

น้อง ๆ
นายชัย​ศักดิ์​  โต​แสง​ (0988339698​)
นางสาวสุภาวิดา  นวลบุญ (0656724350)
นางสาวปนัดดา วงศ์​สุวรรณ​ (0909109382)