ทีม Three Charlotte

โครงการ แคบหมู New Age

สินค้าที่สำคัญและเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนคือ แคบหมู ซึ่งจากการสำรวจพบว่า สินค้าที่ขายไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ไม่น่าดึงดูด แกลุ่มเป้าหมายของสินค้ามีไม่มาก และคนในชุมชนยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid 19 ส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชนลดลง จึงอยากนำ แคบหมู มาพัฒนาต่อยอด เช่น การเพิ่มรสชาติให้หลากหลาย หรือปรับรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ โดยเริ่มจากการเข้าพูดคุยกับคนในชุมชน จากนั้นจึงพัฒนาแคบหมูรสสูตรใหม่ และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งขายออนไลน์

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Three Charlotte
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Three Chalotte

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
สโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก
อาจารย์ (0834823128)

น้อง ๆ
นางสาวจุฑามาศ นรสิงห์ (0631060809)
นางสาวเจนจิรา ปู่ซ่าย่า (0947727801)
นางสาวปิยนุช สร้อยโค้ง (0882516049)