ทีม RNK พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ดอน

โครงการ มหัศจรรย์ข้าวปุ้นโปรตีน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจซบเซา ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชน จึงอยากช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการนำของที่อยู่ในชุมชน มาพัฒนาต่อยอด คนในชุมชนนิยมทานขนมจีนซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการน้อย เราจึงอยากนำจิ้งหรีดที่มีโปรตีนสูง มาผสมกับขนมจีน เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และทำให้ขนมจีนมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้น จะติดต่อซื้อจิ้งหรีดเพื่อมาทดลองทำขนมจีนจากจิ้งหรีด หลังจากได้สูตรแล้วจะทำการผลิตเพื่อส่งขายจริง รวมไปถึงการเผยแพร่สูตรไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม RNK พาวเวอร์พัฟเกลล์ดอน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม RNK พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ดอน

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายเดชา แก้วเชื่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (0899410458)

น้อง ๆ
นางสาวประภาพร อุติลา (0989671554)
นางสาววิชิตา แก้วมณีชัย (0610813048)
นางสาวบุรัสกร ทักษิณ (0874295148)